Нормативна документація щодо карантину

ПОСТАНОВА КМУ від 09 грудня 2020 № 1236Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2


Постанова КМУ від 29 червня 2021 р. № 677 Деякі
питання формування та використання сертифіката, що підтверджує
вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання
особи від зазначеної хвороби

Наказ
МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 "Про затвердження Переліку професій,
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним щепленням"  

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-04102021--2153-pro-zatverdzhennja-pereliku-profesij-virobnictv-ta-organizacij-pracivniki-jakih-pidljagajut-obovjazkovim-profilaktichnim-scheplennjam

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved