ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ ВИКЛАДАЧІВ-АТЕСТАНТІВ

У березні 2023 року
завершився етап проведення відкритих занять викладачів, які атестуються у 2023
році атестаційною комісією Слов’янського фахового коледжу індустрії та фармації
або атестаційною комісією 3 рівня. Усі заняття мали успіх, адже викладачі показали
високий рівень володіння інтернет-технологіями, інтерактивними методами та
професійними знаннями, що забезпечує високу якість освітнього процесу на
дистанційному етапі навчання.

        Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved