Перелік документів для вступу

 Прийом документів на
денну та заочну форму навчання для вступників на основі базової середньої
освіти (
БСО) (після 9 класу), повної
загальної середньої освіти
(ПЗСО)  кваліфікований робітник (КР) у 2023 року через електронний кабінет вступникаПід час реєстрації
кабінету (
https://vstup.edbo.gov.ua/) вступник зазначає
такі дані:-        
на базі 9 класів (БСО)       
адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена
адреса буде логіном  для входу до
особистого електронного кабінету вступника;       
пароль для входу до особистого електронного кабінету;       
серію та номер документа (одного з документів) про раніше
здобуту освіту (основу вступу);       
тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або
реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);       
реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних
умов участі у вступній компанії, інформація про які доступна в державних
реєстрах       
кольорова фотокартка розміром 3 х 4 см в електронній формі (у
вигляді файлу розміром до 1Мб       
Мотиваційний лист має бути підготовлений заздалегідь у
текстовому форматі, обсягом не більше ніж 20000 друкованих знаків, за зразком
згідно
рекомендацій до складання  мотиваційного листа при вступі до СФКІнФарм. Мотиваційний лист має бути унікальним та індивідуально
підготовленим для кожної заяви. -        
на базі 11 класів,
кваліфікований робітник та інших освітніх рівнів       
адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена
адреса буде логіном  для входу до
особистого електронного кабінету вступника;       
пароль для входу до особистого електронного кабінету;       
серію та номер документа (одного з документів) про раніше
здобуту освіту (основу вступу);       
номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту. У
разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з
передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений Порядком;       
тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або
реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі
відсутності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката
національного мультипредметного тесту);       
реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних
умов участі у вступній компанії, інформація про які доступна в державних
реєстрах.         
кольорова фотокартка розміром 3 х 4 см в електронній формі (у
вигляді файлу розміром до 1Мб         
Мотиваційний лист має бути підготовлений заздалегідь у
текстовому форматі, обсягом не більше ніж 20000 друкованих знаків, за зразком
згідно
рекомендацій до складання  мотиваційного листа при вступі до СФКІнФарм. Мотиваційний лист має бути унікальним та індивідуально
підготовленим для кожної заяви. У виключних випадках передбачених Порядком та Правилами прийому, за неможливості
створити електронний кабінет
, вступники подають першу заяву у паперовій формі з одночасним створенням
електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, інші заяви
реєструють тільки в електронній формі.  Перелік документів для зарахування на навчанняДля виконання умов
вступу вступник заповнює форму, прикріпляє 
наступні електронні копії (фотокопії), зроблені з оригіналу документів:1.     
Свідоцтво про базову середню освіту ( 9 кл.) або свідоцтво про
повну загальну середню освіту (11 кл.), диплом про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень2.      Додаток до свідоцтва
про базову середню освіту ( 9 кл.) або свідоцтво про повну загальну середню
освіту (11 кл.), додаток до диплому про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень3.      Документ, що посвідчує
особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її
спеціальний статус»4.      Реєстраційний номер
облікової картки платника податків (РНОКПП) або ідентифікаційний індивідуальний
номер (ІІН)5.       
Документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус», РНОКПП або ІНН
одного з батьків (особи, що їх заміняє), для неповнолітніх вступників та(або)
вступників на навчання за рахунок коштів фізичних осіб6.      Кольорову фотокартку
розміром 3 х 4 см в електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1Мб7.      Військово-облікові
документи (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток
або тимчасове посвідчення замість військового квитка) - для призовників та
військовозобов’язаних8.      Мед.довідка Ф 086-1/О,
з картою щеплень(з відміткою про проходження флюорографії в 2023 році)
(оригінали) (Можна надати на початку
очних занять)9.     
Документи, що підтверджують пільги (Перелік документів для
кожної категорії уточнюйте окремо у групі Вступ у Viber або у консультаційному
центрі за телефоном) - засвідчені  цифровим електронним підписом10. 
Договір про надання освітньої послуги та  Договір про надання платної освітньої послуги
- - засвідчені  цифровим електронним підписом замовника та
здобувача освіти

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved