До уваги студентів та вступників, які є військовозобов’язаними або призовниками

5  січня 2023 року набрала чинності Порядок організації та ведення
військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (
Постанова
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487),
який встановлює нові правила ведення військового обліку в установах і
закладах  освіти.Військовозобов’язані студенти та призовники зобов’язані ознайомитися і
дотримуватися 
Правил
військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістівПризовники,
військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку:-  за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання - у
відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки або інших визначених законодавством органах на персонально-первинному
військовому обліку;- за місцем роботи (навчання) на
підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти,
інших органах;- у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців - за місцем
консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України. Зарахування на військовий облік за місцем навчання в Слов’янському
фаховому коледжі індустрії та фармації здійснюється на підставі поданих при
вступі (поновленні на навчання) військово-облікових документів (посвідчення про
приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення
замість військового квитка). Військові документи мають бути актуальні!Згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників,
військовозобов’язаних та резервістів: СФКІнФарм збирає такі дані про
призовників та військовозобов’язаних студентів:
(Інформація, яка
зазначається в облікових записах списку персонального військового обліку
). Фаховий коледж надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про
зарахування, відрахування із закладу освіти до відповідних районних (міських)
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомлення про
зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (
Повідомлення
про зміну персональних даних
).Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких
вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних,
зазначених у статті 7 
Закону України “Про
Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістівˮ
, а також надавати зазначеним органам документи, що
підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час
мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України 
“Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюˮ. Призовники повинні особисто подавати щороку до 1
жовтня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки документи, що підтверджують право громадян на відстрочку
від призову на строкову військову службу. 

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved