ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

 

Українським інститутом національної пам’яті
підготовлено та надано Міністерству інформаційні матеріали до 27-ї річниці
прийняття Конституції України.
Інформаційні матеріали Українського інституту національної пам’яті
розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2023/06/15/Inform.materialy.UINP.do.Dnya.Konstytutsiyi.Ukrayiny-2023.pdf.
Педагогічні працівники можуть використовувати ці матеріали для
підготовки та проведення виховних годин, уроків історії, громадянської освіти,
правознавства тощо.

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved