УКРАЇНСЬКІ НАДРА


 7 грудня 2023 року викладач екологічних дисциплін Кононова Марія Вікторівна провела відкрите заняття з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» у групі Е-21-19. Темою заняття було вивчення геологічної діяльності підземних вод. Майбутні екологи та присутні на лекції викладачі мали змогу ознайомитися з геологічними поняттями «карст», «суфозія», «зсув», що спричиняються дією підземних вод, з умовами і особливостями формування карстового і суфозійного рельєфу.
Цікаві презентаційні повідомлення Криклі Владислава, Семенської Юліани, Леймана Станіслава дали можливість осягнути красу і багатство природи України, потенціал її надр, розвивали вміння студентів аналізувати природні процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, захоплюватися нашою Батьківщиною.

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved