ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ


18 грудня 2023 року був проведен онлайн захід для студентів фармацевтичного відділення  лекція на тему: “ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ”. Спікер - Сур Сергій Володимирович, доктор фармацевтичних наук, директор АРТЕРІУМ ЛТД.

 Під час заходу були розглянуті питання ключових історичних подій Корпорації “Артеріум”, продуктовий портфель компанії, забезпечення якості лікарських засобів шляхом дотримання “належних практик”, місії, цінності та корпоративна відповідальність. Здобувачам освіти були представлені сучасні статистичні дані споживання лікарських засобів в Україні, перспективи розвитку роздрібного сегменту.

На заході був  присутній Гарант освітньо-професійної програми «ФАРМАЦІЯ» Хоменко Віктор Миколайович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідуючий кафедрою фармації та фармакології ДНМУ розповів про структуру ОПП «Фармація» другого (магістерського) рівня

вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» спеціалізації 226.01 «Фармація» освітньої професійної кваліфікації «Магістр фармації».

Викладачі кафедри проінформували студентів  про особливості Програми, її орієнтацію, підходи та методи викладання, відповіли на питання та запросили на навчання до ДНМУ.

Директор коледжу Котляров Олексій Володимирович, підкреслив, що отримання вищої освіти має значний вплив на особистий розвиток, та кар’єрний шлях. Навчання після отримання фахової передвищої освіти може бути в різних формах - це можуть бути курси, майстер-класи або навчання за програмою магістра. Важливо не зупинятися на досягнутому. Таким чином, наш коледж надає стабільну та якісну освіту для подальшого навчання.

Викладач фармацевтичних дисциплін Тулуб Ірина Олександрівна, наголосила про необхідність успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який підтверджує  готовність випускників освітньо-професійного ступеня виконувати всі види професійної діяльності, передбачені стандартом фахової передвищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, професійним стандартом.

 тнього навчання 

 

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved