ОПЛАТА ПРАЦІ І ПОДАТКИ

 

21 лютого 2024 року викладач дисципліни «Економіка, організація та планування хімічного виробництва» Абрамян Тетяна Володимирівна провела відкриту інтерактивну лекцію у групі Т-20-19 з теми «Оплата праці. Податки». Студенти і присутні на занятті викладачі ознайомилися з формами оплати праці та видами податків, із законодавчою базою щодо нарахування заробітної плати та оподаткування. Після опанування теорії студенти тренувалися розраховувати розмір податків та відсоток військового збору від запропонованих викладачем заробітних плат.

Тож вивчати економіку свого фаху дуже корисно: це розвиває інтерес до обраної професії, правову грамотність та відповідальність.

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved