Психологічна служба технікуму


Практичний психолог технікуму Іщенко Марина Володимирівна

Психологічна служба технікуму діє згідно наказу
Міністерства освіти і науки України №27 від 03 травня 1999 року «Про
затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України».

Мета діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов
для соціального та інтелектуального розвитку студентів, охорони психічного
здоров′я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім
учасникам освітнього процесу.

Завданнями психологічної служби є збереження та зміцнення
психічного та соціального здоров′я, сприяння особистісному, інтелектуальному,
фізичному і соціальному розвитку студентів, сприяння забезпеченню психологічної
безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам
освітнього процесу.
Напрями діяльності практичного психолога:


1.    діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

2.    профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

3.    корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

4.    навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

5.    консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

6.    зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

7.    просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.Проблема психологічної служби Слов’янського
хіміко-механічного технікуму: Формування активної особистості студентів шляхом
впровадження інноваційних технологій.


Пріоритетними
напрямками роботи психологічної служби
Слов’янського хіміко-механічного
технікуму у 2019-2020
н.р. є:

1.  Психолого-педагогічне вивчення  індивідуальних особливостей
особистості студентів,
виявлення причин труднощів у навчанні, соціально-психологічній адаптації.

2. Робота з підвищення психологічної культури усіх учасників
навчально-виховного процесу, формування психологічної та соціальної
компетентності.

3. Психопрофілактична діяльність по запобіганню небажаних проявлень в
психічному розвитку, формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя, запобігання
конфліктним ситуаціям в освітньому процесі.

4. Корекційна
робота з усунення труднощів соціально-психічного розвитку студентів, зниження
ризиків проблем адаптації до навчання в технікумі.

5. Консультативна
робота, спрямована на вирішення запитів учасників освітнього процессу.

6. Профілактична діяльність щодо запобігання  торгівлі людьми, попередження насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності.

7. Співпраця
з громадськими організаціями, державними органами управління.Графік
проведення консультацій
практичного психолога

    Студенти                          вівторок,
четвер
                1
4.00-15.00

    Пед.працівники                понеділок                             14.00-15.00

    Батьки                               п’ятниця                              12.00-14.00Кабінет практичного психолога № 16, знаходиться на 1-му поверсі головного корпусу


Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved