Презентація та апробація станції громадського контролю якості атмосферного повітря2 грудня на відкритому інтегрованому занятті в групах спеціальності 101 Екологія викладачами Камнєвим М.М. та Камнєвою В.Б. та студентами групи Е-16-19 було проведено презентацію встановленої у нашому технікумі екологічної станції громадського контролю на платформі ESP8266 за проектом EcoCity. Мережа подібних станції дозволяє аналізувати забрудненість повітря в містах України. 
Студенти у своїх презентаціях представили та обґрунтували необхідність визначення таких метеопараметрів атмосферного повітря як температура, тиск, вологість, вказали їх норми у виробничих приміщеннях, вплив на самопочуття людини та надали рекомендації щодо дій при несприятливих умовах. 
Багато уваги було приділено джерелам забруднення повітря: викидах промисловості, автотранспорту, утворенню пилу, токсичним сполукам, що утворюються при спалюванні листя. Студенти визначили на налаштованій установці через мережу Wi-Fi якість атмосферного повітря у містах України та встановили AQI - категорію забруднення. На час заняття найбільш забрудненим виявили місто Кривий Ріг з AQI=420 та небезпечним рівнем забруднення, м. Київ (AQI=138 – помірно забруднений) та Івано-Франківськ, хороший рівень якості повітря з AQI=28 виявлено в Слов’янську. 
Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved