На іспитах у майбутніх екологів

 Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів має добре налагоджену тісну взаємодію із профільними навчальними закладами регіону. І не лише в рамках еколого-просвітницької роботи з юним поколінням, а й з позицій залучення молоді до реалізації себе у водогосподарській галузі.

Робота у складі Державної кваліфікаційної комісії із захисту дипломних робіт дає чудову можливість оцінити знання випускників та зупинити погляд на найбільш здібних та фахово орієнтованих.

Наприкінці червня в Слов’янському фаховому коледжі індустрії та фармації проводилась державна атестація зі спеціальності «Екологія». У складі Державної кваліфікаційної комісії в онлайн-режимі працювала провідний хімік спектрометричних та специфічних досліджень лабораторії моніторингу вод Східного регіону Анна Баранова.

Із 26-ти випускників коледжу зі спеціальності «Екологія» 15 обрали темою своєї дипломної роботи розгляд екологічних проблем річок басейну Сіверського Дінця, за матеріалами технологічної та переддипломної практик в лабораторії моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР. Ще двоє присвятили свої дослідження річкам інших басейнів України, і четверо працювали над екологічними проблемами водопостачання та водовідведення міст Слов’янськ, Краматорськ, Харків та Київ.

читати повністю

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved