ЄДКІ для майбутніх фахівців спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров`я»

 4 червня 2024 року студенти денної форми навчання фармацевтичного відділення Слов’янського фахового коледжу індустрії та фармації зібралися для складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який проводили представники підприємства «Центр тестування» при Міністерстві охорони здоров’я України. Метою проведення іспиту було  оцінити ступінь готовності випускника освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація виконувати всі види професійної діяльності, передбачені стандартом фахової передвищої освіти спеціальності.


Побажаємо нашим студентам відмінних результатів ЄДКІ!

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved